دسته: کنکور کاردانی

نتیجه کنکور کاردانی 1396

نتایج نهايي‌ کنکور كارداني‌ فنی و حرفه ای ۱۳۹۶

نتیجه کنکور کاردانی ۱۳۹۶ ، داوطلبان عزيزي‌ كه‌ در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ ۱۳۹۶ (اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها با آزمون يا...

1

شرایط وضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶

 بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ و برخی از رشته های بدون آزمون (پذیرش...