دسته: کانون وکلا

تفاوت وکالت درکانون وکلا ومشاوران حقوقی

تفاوتهای بین وکالت در کانون وکلا و وکالت در مرکز مشاوران حقوقی(ماده ۱۸۷)

تفاوت وکالت درکانون وکلا ومشاورحقوقی ۱-قدمت کانون بیش از ۹۰ سال ولی مرکز مشاورین ۸ ساله می باشد. ۲-پذیرش کانون محدود و سخت بوده ولی مرکز مشاورین نسبتا آسانتر است. ۳- تفاوت و محدودیتی...