دسته: کاردانی پیوسته بدون آزمون

نتیجه کنکور کاردانی 1396

نتایج نهايي‌ کنکور كارداني‌ فنی و حرفه ای ۱۳۹۶

نتیجه کنکور کاردانی ۱۳۹۶ ، داوطلبان عزيزي‌ كه‌ در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ ۱۳۹۶ (اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها با آزمون يا...

ثبت نام دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شرایط اختصاصی: ۱ -داشتن دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفـه ای یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسـطه نظـری یـا دیـپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه. تذکرات مهم: تذکر ۱...