دسته: پیاده روی اربعین

بانک پارسیان، خرید فروشگاهی و دریافت دینار در عراق

بانک پارسیان، خرید فروشگاهی و دریافت دینار در عراق

📌 خودپردازهای ارزی پارسیان 🔹 خودپردازهای ارزی پارسیان درمرزهای خروجی کشور شامل شلمچه، چزابه، مهران و خسروی مستقرشده‌اند و ظرف چند روز آینده دستگاه‌های خودپرداز این بانک نسبت به پرداخت نقدی ارز دینار عراق...