دسته: شهرداری

0

ثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌های استان اصفهان

📢 ثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری های استان اصفهان ۱۳۹۶ 🔻 برنامه زمان‌بندی آزمون : • ثبت‌نام : تا پایان روز چهارشنبه ۳ خرداد • ویرایش اطلاعات : تا پایان روز شنبه...