دسته: سربازی

تردد مشمولان غایب مقیم خارج از کشور

تردد مشمولان غایب مقیم خارج از کشور

📢 تردد مشمولان غایب مقیم خارج از کشور 💬 مشمولان خارج از کشور با بیش از هشت سال غیبت، بدون عذر موجه تا پایان امسال اجازه تردد در کشور را دارند. افراد با کمتر...