دسته: خودرو ليزينگی

ثبت نام خرید خودروی قسطی بازنشستگان

اطلاعات مهم برای ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط بازنشستگان کشوری

(ثبت نام خرید خودروی قسطی بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در گامی دیگر و در جهت تحقق اهداف سازمانی خود که تلاش برای ارتقای سطح رفاه بازنشستگان تحت پوشش است، برای نخستین بار از طریق...

خريد خودروي ليزينگي بازنشستگان کشوري

اطلاعيه خريد خودروي ليزينگي بازنشستگان کشوري

خريد خودروي ليزينگي بازنشستگان کشوري هلدينگ بانک، بيمه و سهام صندوق بازنشستگي کشوري در اطلاعيه اي اعلام کرد: ثبت نام از ۱۴ شهريور آغاز مي شود ثبت نام بازنشستگان کشوري براي خريد خودروي قسطي...