دسته: ثبت نام مدارس

0

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت پایه یازدهم دبیرستان های نمونه دولتی دوره متوسطه دوم استان اصفهان

راهنمای ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت پایه یازدهم دبیرستان های نمونه دولتی دوره متوسطه دوم استان اصفهان: ♦ شرایط ، ضوابط ثبت نام و نحوه برگزاری آزمون : ۱ -تکمیل ظرفیت در پایه های...