دسته: براساس سوابق تحصیلی

نتیجه کنکور کاردانی 1396

نتایج نهايي‌ کنکور كارداني‌ فنی و حرفه ای ۱۳۹۶

نتیجه کنکور کاردانی ۱۳۹۶ ، داوطلبان عزيزي‌ كه‌ در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ ۱۳۹۶ (اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها با آزمون يا...

فهرست‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ۱۳۹۶

معدل کتبی دیپلم کلیه متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نسبت به...