دسته: آگهی

ثبت نام خرید خودروی قسطی بازنشستگان

اطلاعات مهم برای ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط بازنشستگان کشوری

(ثبت نام خرید خودروی قسطی بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در گامی دیگر و در جهت تحقق اهداف سازمانی خود که تلاش برای ارتقای سطح رفاه بازنشستگان تحت پوشش است، برای نخستین بار از طریق...

استخدام سازمان بازرسی کل کشور 1396

استخدام سازمان بازرسی کل کشور در مراکز استان‌ها و تهران

استخدام سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از بین متقاضیان مرد دارای شرایط ذیل، به‌صورت «قراردادی تمام‌وقت» یا «مأمور به خدمت» در مراکز...

کارت اشتراک حامی ایرانی

مجموعه خدمات شهر الکترونیک و حامی هوشمند خانواده با مشارکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی با همکاری گروهی از پزشکان، در حال حاضر دارای ۳۸۰ مرکز پزشکی،زیبایی و دندان پزشکی را دارا می باشند. دو...