دسته: آزمون ادواری فنی و حرفه ای

شروع ثبت نام آزمون های ادواری فنی و حرفه ای (مرحله هشتم)

شروع ثبت نام آزمون های ادواری فنی و حرفه ای (مرحله هشتم)

ادواری فنی و حرفه ای مرحله هشتم ۱۳۹۶ 👥 (صنعت ساختمان ،صنایع دستی ؛صنعت فرش وقالی بافی؛صنعت نان) ⏳ بازه ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ الی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 📝 تاریخ آزمون کتبی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ 📝 اعلام نتایج آزمون...

شروع ثبت نام آزمون های ادواری فنی و حرفه ای (مرحله هفتم)

شروع ثبت نام آزمون های ادواری فنی و حرفه ای (مرحله هفتم)

ادواری فنی و حرفه ای مرحله هفتم ۱۳۹۶ 👥 (صنعت ساختمان ،صنایع دستی ؛صنعت فرش وقالی بافی؛صنعت نان) ⏳ بازه ثبت نام: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ الی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ 📝 تاریخ آزمون کتبی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ 📝 اعلام نتایج آزمون...

شروع ثبت نام آزمون های ادواری فنی و حرفه ای (مرحله پنجم)

ادواری فنی و حرفه ای مرحله پنجم ۱۳۹۶ 👥 (صنعت ساختمان ،صنایع دستی ؛صنعت فرش وقالی بافی؛صنعت نان) ⏳ بازه ثبت نام: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ الی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 📝 تاریخ آزمون کتبی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ 📝 اعلام نتایج آزمون...

دریافت کارت آزمون کتبی ۹۶ مرحله هفتم 0

دریافت کارت آزمون کتبی ۹۶ مرحله اول آزمون صنعت ساختمان،صنایع دستی ؛صنعت فرش وقالی بافان؛صنعت نان

راهنمای شرکت در آزمون کتبی ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: داوطلب عزیز: ضمن آرزوی توفیقات الهی توجه شما را به رعایت نکات ذیل قبل از برگزاری آزمون کتبی جلب مینماید. ۱-...